Tuesday, June 22, 2010

BAJET TIDAK MESRA ANAK MUDA


IPOH 22 Jun, Pengarah Institut Pemikir Muda Malaysia (IPMM), Mohd Hafez Sabri pihaknya melihat bajet yang dibentangkan oleh Perdana Mentieri Malaysia tidak mesra anak muda.

Menurut beliau berdasarkan rancangan Malaysia ke-10 ini, dilihat kurang mesra terhadap anak muda dan golongan belia. Ini kerana golongan anak muda merupakan bakal komposisi terbesar yang akan menggerakkan agenda besar dalm menerajui masa depan Malaysia..

Antaraperkara yang disebutkan Perdana Menteri dalam RMK-10 ialah berkaitan menjadikan Putrajaya sebagai pusat aktiviti dan program yang bermanfaat dan bersesuaian.

Sehubungan itu beliau mencadangkan kepada Kerajaan Malaysia agar memperincikan dan memberikan peranan anak muda dalam RMK-10. Kini, dianggarkan 25% penduduk Malaysia adalah daripada generasi muda dan bilangan ini semakin meningkat menjelang 2013.
Bersesuaian dengan ekonomi berasaskan inovasi dan kreativiti,generasi muda semestinya harus berperanan dalm mencorak keadilan sosial dan ekonomi
beridentitikan acuan Malaysia.

Oleh itu, IPMM melalui badan penyelidikan dan strategiknya mencadang beberapa langkah yang perlu dititiberatkan oleh kerajaan, iaitu

1. Memastikan jaminan pendapatan asas dan minima
2. Menggalakkan golongan belia untuk lebih terkehadapan dalam membahaskan polisi ekonomi secara efektif.
3. Menyediakan saluran penambahbaikan dan postmortem perjalanan belanjawan perlu diwujudkan dalam memastikan ketelusan kewangan.

Sementara itu menurut Pengarah Hubungan Luar dan Antarabangsa IPMM, Saudara Abd. Rahman Jabir memuji tindakan kerajaan untuk meningkatkan keluaran pekerja yang berkemahiran tinggi menuju kepada rakyatberpendapatan tinggi.Beliau mencadangkan agar anak muda yang tinggal di luar bandar diberikan peluang untuk mendapat bimbingan dan pengiktirafan kemahiran mereka.

Langkah ini, akan menyebabkan tenaga anak tempatan dapat digunapakai dalam sektor pembangunan kelak. Selain itu, ia secara terus dapat mengurangkan pekerja asing.

IPMM meminta agar pemerintah tidak membiarkan negara terus selesa dengan tidak berbuat apa-apa untuk meningkatkan keupayaan ekonomi serantau dan umat Islam. Ia boleh disalurkan melalui perkongsian pengetahuan dan latihan kemahiran agar kesatuan ekonomi dapat diwujudkan.

Tambahan pula, ia bermanfaat dalam menawarkan alternatif jaringan ekonomi yang kukuh sebagai usaha mengelakkan pergantungan kepada produk Barat.

No comments:

Post a Comment